Opetussuunnitelman arvioinnista poimittua

 

Oppilaan oppimisen arviointi matematiikassa vuosiluokilla 7-9

Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin matematiikan tavoitteisiin. Arviointi ohjaa oppilaita kehittämään matematiikan osaamistaan ja ymmärtämistään sekä pitkäjänteisen työskentelyn taitoja. Palaute auttaa oppilaita huomaamaan, mitä tietoja ja taitoja tulisi edelleen kehittää ja miten.

TESTIT, KOKEET, TUNTITYÖSKENTELY

Vastuunottaminen opiskelusta: Oppilas ottaa vastuuta omasta oppimisestaan ja osallistuu rakentavasti ryhmän toimintaan.

VIHKOARVIOINTI!

  • Kysy! opettajalta, oppilaskaverilta
  • Kun tehtävä menee väärin älä pyyhi!!! ennen kuin olet varma missä virhe on. Jos et itsenäisesti löydä virhettä, kysy oppilaskaveriltasi tai opettajalta. Mitään ei saa jättää itselle epäselväksi!

Oppilaille korostetaan asioiden ymmärtämisen tärkeyttä.