Tietoa oppilaitoksille, rehtoreille ja opettajille

Sivusto korvaa matematiikan kirjan. Oppilaat eivät tarvitse kirjaa! Puhelin ja nettiyhteys riittää opiskeluun.

Lukuvuodelle 2016-2017 matematiikan osuus valmistuu (7.-luokka), lisäksi saat hyviä tehtäviä kemiaan, fysiikkaan, ohjelmointiin ja tietotekniikkaan.

Vaihtoehtoinen sivusto kalliille kirjalle tai kustantajien e-materiaalille.

Lukuvuosi 2016-2017 täysin ilmainen sekä oppilaille että opettajille.

Ota yhteyttä: info@hommannimionmatematiikka.com


Sivuston idea lyhyesti

Matematiikka

Sivusto on tehty ajatellen uutta opetussuunnitelmaa.

Sivuston perusideana on, että oppilaat pystyvät opiskelemaan kaiken itsenäisesti. Opettajan rooli uuden asian opettajana vaihtuu sivuston myötä henkilökohtaisen ohjauksen sekä oppilaiden tuotosten tarkkailuun.  Sivuston ideana on, että alussa on ns. perustehtävät, jotka kaikkien tulisi osata. Sivusto eriyttää oppilaita täten sekä ylös- että alaspäin.

Kotitehtävät

Opettaja näkee kerralla kaikki tehdyt kotitehtävät ja pystyy näin kontrolloimaan oppilaidensa menestystä. Tunnit on tarkoitettu alkavan kotitehtävien tarkistuksella, jossa opettaja käy läpi oikeat vastaukset. Opettaja pystyy huomioimaan myös väärät vastaukset ja puuttumaan niihin. Näin oppilaat saavat lähes henkilökohtaisen palautteen kotitehtävistään ja oppiminen tehostuu.

Oma ope sivusto

Opettaja voi kirjoittaa omia artikkeleja omille opetusryhmilleen. Artikkelit voi olla kaikille julkisia, julkisia kaikille käyttäjätunnuksen omaaville tai salasanalla suojatuttuna näkyvät vain omille opetusryhmille. Kukin opettaja voi itse valita suojaustason.

Opettaja voi hyväksyä oppilaiden kommentteja ja vastata niihin.

Lue lisää oppilaille ja huoltajille tarkoitetusta tiedotteesta