Tietoa oppilaille ja huoltajille

Yleistä HOMMAN NIMI ON MATEMATIIKKA SIVUSTOSTA

Sivuston tarkoituksena on opettaa matematiikkaa aivan uudella tavalla. Opettajalla on mahdollisuus ottaa passiivinen rooli opettamisesta ja keskittyä oppilaiden henkilökohtaiseen ohjaamiseen paremmin ja tehokkaammin. Sivuston ansiosta opettajille vapautuu aikaa henkilökohtaiseen ohjaamiseen ja opettamiseen.

Opiskelu tapahtuu opettajan valvonnassa itsenäisesti älylaitteen sekä kuulokkeiden avulla. Laskut ja teoriaosuus kirjoitetaan vihkoon. Vihkoa säilytetään koulussa, mutta halutessaan oppilas voi vihkon viedä myös kotiin.

Mikäli oppilaalla ei ole koulussa mukana omaa älylaitetta (lähinnä puhelinta), saa hän oppitunnin ajaksi sellaisen käyttöön.

Vihkoon tehdään marginaalit viivoitinta käyttäen. Käytetään selkeää käsialaa.

Aihekokonaisuudet ovat pääsääntöisesti kahden 45 min oppitunnin mittaisia, mutta opiskelun voi jaksottaa myös 60 min tai 75 min tunneille. Välillä on kertauskokonaisuuksia. Oppilas voi edetä oman oppimistahdin mukaisesti aihekokonaisuuden sisällä.

Kun oppilas on sairas tai muuten pois koulusta, on hänen omatoimisesti edettävä yhtä monta oppituntia eteenpäin kuin on pois. Oppilas tekee päässälaskut, teoriaosuudet sekä tehtävät erilliselle paperille. Paperi liitetään kouluun tullessasi vihkoon. Ollessaan niin kipeä että et voi opiskella, sovitaan opettajan kanssa aikataulu, jolla saat luokkasi oppilaat kiinni.

Aihekokonaisuuden rakenne koostuu yleensä seitsemästä teemasta: (rakenne ja sisältö voi muuttua eri aihekokonaisuuksien välillä)

1. päässälaskut

2. teoriaosuus

3. laskut

4. nettitehtävät

5. testi

6. extra-tehtävät

7. kotitehtävät

päässälaskut

Päässälaskuina on joko, normaalit päässälaskut, Kahoot-peli tai ajastettu nettitehtävä.

Päässälaskuissa aluksi sivulla kerrotaan kuinka monta kysymystä on tulossa. Vihkoon kirjoitetaan valmiiksi kysymysten numerot tai kirjaimet.

Päässälaskut tehdään ja tarkistetaan omatoimisesti, katsomalla kappaleeseen liitetty YouTube video.

Teoriaosuus

Kappaleeseen liittyvä teoria on kirjoitettu oranssilla tekstillä. Teksti kirjoitetaan sievällä käsialalla vihkoon. Teoriaosuuden lähes jokaisesta esimerkistä on opetuksellinen  YouTube-video. Tietyissä aihekokonaisuuksissa on YouTube-video, joka johdattelee kappaleen asiaan.

Laskut

Vihkoon tehdään marginaalit. Marginaaleihin merkitään tehtävänumero.

Annettu tehtävä kirjoitetaan vihkoon (sanallista tehtävää tarvitse kirjoittaa) ja tehtävä lasketaan välivaiheineen.

Vihko täytetään sievällä käsialalla. Laskut tehdään rauhallisesti miettien, kiireelle ei ole sijaa.

Sivustolla on

1.  peruslaskut

2. haastavat laskut (tietyissä kokonaisuuksissa)

3. laskujen vihjeet

4. laskujen tarkastukset

Peruslaskut on tehty sellaiseksi että ne pitäisi osata tehdä, kun on opiskellut teoriaosuuden ja kirjoittanut ajatuksella oranssin tekstin vihkoon. Mikäli tehtävissä tulee haasteita voi tehtäviin saada apua vihjeiden kautta.

Haastavat laskut on huomattavasti vaikeampia kuin peruslaskut ja ne on tarkoitettu kiitettävää numeroa tavoittaville oppilaille. Kuitenkin kiitettävän arvosanan voi saada myös tekemällä pelkkiä peruslaskuja.

Laskujen vihjeet on tarkoitettu tehtävien teon avuksi ja niihin on pyritty laittamaan sellaisia neuvoja, joita oppilaat yleensä tarvitsevat ko. tehtävää tehdessä. Joihinkin tehtäviin on vihjeissä YouTube-video, jossa on ratkaistu tehtävän a)-kohta. Mikäli et pääse tehtävässä alkuun vihjeiden tai teoriaosuuden avulla, opettajalta voi kysyä neuvoa. Muista käyttää koko miettimiskapasiteettisi, ennen kuin rupeat kyselemään opettajalta apua.

Laskujen tarkastukset. Täältä löydät laskuihin vastaukset. Tarkista tehtävä ja jos se on mennyt oikein merkitse oikeinmerkki. Mikäli tehtävä on mennyt väärin mieti, missä olet tehnyt virheen. ÄLÄ PYYHI tehtävää vaan tee se uudelleen vihkoon. Tämä helpottaa opettajaa ymmärtämään, miten laskua on lähdetty laskemaan ja ehkä huomaat itsekin virheesi.

Nettitehtäviä on teorian jälkeen ja  yleensä laskujen jälkeen ja niitä voi tehdä sen jälkeen kun on peruslaskut laskenut vihkoon. Kun nettitehtäviä on vihkotehtävien välissä on ne tarkoitettu tehtäväksi vihkotehtävien välissä ns. välipalana. Nettitehtävissä on internetistä löytyviä tehtäviä, jotka ovat toimineet sivustoja kirjoitettaessa, joten kaikki tehtävät eivät aina välttämättä toimi. Osa tehtävistä toimii vain pc-koneilla, joten niitä ei voi oppitunnilla tehdä vaan halutessaan oppilas voi tehdä niitä kotonaan. Lisäksi teoriaosuuden jälkeen on nettitehtäviä, joiden tarkoitus on vahvistaa juuri opittua.

Testi jokaiseen aihekokonaisuuteen sisältyy Quizlet-testi tai useampia. Testit on tarkoitettu oppilaan itsearviointia varten ja oppilas saa välittömästi  arvosanan osaamisestaan. Nämä testit eivät vaikuta mitenkään arvosanaan. Lisäksi teemme normaaleja paperitestejä jotka vaikuttavat arvosanaan.

Extra-tehtävät on tarkoitettu eriyttämään nopeimpia oppilaita ylöspäin ja näiden tehtävien tarkoituksena on syventää aihekokonaisuuden osaamista.

Kotitehtävät. Jokaisen oppitunnin jälkeen on kotitehtäviä. Jokaisessa aihekokonaisuudessa on siis yleensä kahdet kotitehtävät. Tehtävät tehdään koulupäivän päätyttyä joko tietokoneella tai älylaitteella. Linkki kotitehtäviin löytyy sivustolta. Kotitehtävät on toteutettu Google-Forms lomakkeella joka jättää aikamerkinnän siitä milloin kotitehtävät on tehty. Mikäli kotitehtävät on tehty oppitunnin aikana merkitään ne tekemättömiksi.

Mikäli oppilaalla ei ole mahdollisuutta tehdä kotitehtäviä internetissä on huoltajan sovittava asiasta opettajan kanssa. Oppilaalle räätälöidään tällöin mahdollisuus tehdä kotitehtävät vaihtoehtoisella tavalla.

Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti tämän sisällön mukaisesti. Opettaja voi kuitenkin välillä käyttää erilaisia opetusmenetelmiä opetuksessaan. Ryhmätyöt, esitelmät, tutkielmat, ns. perinteinen oppituntikaan ei ole poissuljettu.

Oma ope sivusto

Oma ope sivustolla oma opettajasi voi antaa tehtäviä, projekteja, tms. Jokaiselle opettajalle tehdään oma ope sivusto.

Esimerkki arvioinnista.

numeronmuodostuminen2

Arviointi ja Prosentit ovat VAIN ohjeellisia. Opettaja  kertoo arviointikriteerit oppilaille.

Esimerkiksi oma ope sivustolla.

Arviointi koostuu vihkosta, kotitehtävistä, testeistä, kokeista sekä tuntityöskentelystä.

Vihkoarviointi  (  40 % )

selkeät merkinnät, marginaalit sekä käsiala ( 10 % )

teoriaosuudet ( 40 % )

laskut ja niiden merkinnät ja määrä ( 50 % )

Kotitehtävät ( 15 % )

kaikki kotitehtävät tehtynä 10

ei yhtään kotitehtävää tehtynä 4

Testit  ( 15 % )

Kokeet  ( 30 % )

Tuntityöskentely ± 1 nro

oma-aloitteisyys

työvälineet

mielenkiinto oppiainetta kohtaan.

Huom! Numeroon 10. Ei välttämättä riitä, että saa keskiarvoksi 10. Täydelliseen arvosanaan täytyy osoittaa myös harrastuneisuutta ja mielenkiintoa oppiainetta kohtaan.