Tietoa oppilaille ja huoltajille

Yleistä HOMMAN NIMI ON MATEMATIIKKA SIVUSTOSTA

Sivuston tarkoituksena on opettaa matematiikkaa aivan uudella tavalla. Opettajalla on mahdollisuus ottaa passiivinen rooli opettamisesta ja keskittyä oppilaiden henkilökohtaiseen ohjaamiseen paremmin ja tehokkaammin. Sivuston ansiosta opettajille vapautuu aikaa henkilökohtaiseen ohjaamiseen ja opettamiseen.

YipTree tuo mukanaan tekoälyominaisuudet, jotka parantavat oppilaan oppimista ja opettajan havainnointia oppilaiden oppimisesta ja haastesta.

Homman nimi on matematiikan avulla oppilas oppii ottamaan vastuuta omasta oppimisestaa. Oppilas voi opiskella juuri hänen oppimiselleen parhaimman tasoisia tehtäviä.

Opiskelu tapahtuu opettajan valvonnassa itsenäisesti älylaitteen sekä kuulokkeiden avulla. Laskut ja teoriaosuus kirjoitetaan vihkoon. Vihkoa säilytetään koulussa, mutta halutessaan oppilas voi vihkon viedä myös kotiin.

Ei pelkkää digiä! Oppilas saa myös teoriavihkon, jossa on teorian lisäksi tehtävät paperilla.

Mikäli oppilaalla ei ole koulussa mukana omaa älylaitetta (lähinnä puhelinta), saa hän oppitunnin ajaksi sellaisen käyttöön.

Vihkoon tehdään marginaalit viivoitinta käyttäen. Käytetään selkeää käsialaa.

Aihekokonaisuudet ovat pääsääntöisesti kahden 45 min oppitunnin mittaisia, mutta opiskelun voi jaksottaa myös 60 min tai 75 min tunneille.  Oppilas voi edetä oman oppimistahdin mukaisesti aihekokonaisuuden sisällä.

Kun oppilas on sairas tai muuten pois koulusta, on hänen omatoimisesti edettävä yhtä monta oppituntia eteenpäin kuin on pois. Oppilas tekee päässälaskut, teoriaosuudet sekä tehtävät erilliselle paperille. Paperi liitetään kouluun tullessasi vihkoon. Ollessaan niin kipeä että et voi opiskella, sovitaan opettajan kanssa aikataulu, jolla saat luokkasi oppilaat kiinni.

Päässälaskut

Päässälaskuina on joko, normaalit päässälaskut, Kahoot-peli tai ajastettu nettitehtävä.

Päässälaskuissa aluksi sivulla kerrotaan kuinka monta kysymystä on tulossa. Vihkoon kirjoitetaan valmiiksi kysymysten numerot tai kirjaimet.

Päässälaskut tehdään ja tarkistetaan omatoimisesti.

Teoriaosuus

Kappaleeseen liittyvä teoria kirjoitetaan vihkoon. Teksti kirjoitetaan sievällä käsialalla. Teoriaosuuden lähes jokaisesta esimerkistä on opetuksellinen video. Tietyissä aihekokonaisuuksissa on video, joka johdattelee kappaleen asiaan.

Laskut

Vihkoon tehdään marginaalit. Marginaaleihin merkitään tehtävänumero.

Annettu tehtävä kirjoitetaan vihkoon (sanallista tehtävää tarvitse kirjoittaa) ja tehtävä lasketaan välivaiheineen.

Vihko täytetään sievällä käsialalla. Laskut tehdään rauhallisesti miettien, kiireelle ei ole sijaa.

Sivustolla on

1.  Yleislehti, jossa on aihealueen perusteoria ja nettitehtäviä.

2. Pronssilehti. Sisältää perusvihkotehtäviä

3. Hopealehti. Sisältää teoriaa ja haastavampia vihkotehtäviä

4. Kultalehti. Sisältää teoriaa ja soveltavia vihkotehtäviä

Laskujen tarkastukset. Tarkista tehtävä ja jos se on mennyt oikein merkitse oikeinmerkki. Mikäli tehtävä on mennyt väärin, mieti, missä olet tehnyt virheen. ÄLÄ PYYHI tehtävää vaan tee se uudelleen vihkoon. Tämä helpottaa opettajaa ymmärtämään, miten laskua on lähdetty laskemaan ja ehkä huomaat itsekin virheesi.

Kotitehtävät. Jokaisen oppitunnin jälkeen on kotitehtäviä. Tehtävät tehdään koulupäivän päätyttyä joko tietokoneella tai älylaitteella.

Mikäli oppilaalla ei ole mahdollisuutta tehdä kotitehtäviä internetissä on huoltajan sovittava asiasta opettajan kanssa. Oppilaalle räätälöidään tällöin mahdollisuus tehdä kotitehtävät vaihtoehtoisella tavalla.

Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti tämän sisällön mukaisesti. Opettaja voi kuitenkin välillä käyttää erilaisia opetusmenetelmiä opetuksessaan. Ryhmätyöt, esitelmät, tutkielmat, ns. perinteinen oppituntikaan ei ole poissuljettu.

Takaisin