Arviointi

Jokainen opettaja määrittelee omat arviointikriteerit.

Seuraavassa on yksi tapa toteuttaa arviointia.

 • Wilma laskee painotetun keskiarvoarvosanan. Arvosana pyöristetään kurssin lopussa kokonaisluvuksi, joka kurssin arvosanasi.
 • Välitodistuksen arvosana on kurssiarvosanojen keskiarvo.
 • Opettaja voi kesken kurssia antaa väli(koe)arvosanan. Tämä (koe)arvosana muutetaan lopulliseksi (koe)arvosanaksi kurssin päätyttyä.
  • Esimerkiksi opettaja voi tarkistaa vihkot kesken kurssin. Jos oppilas parantaa/heikentää työskentelyä tämän jälkeen, niin numero muutetaan oikeaksi kurssin päätyttyä.

Arviointikriteerit lyhyesti

 • Saadut mitallit 12,5 %
 • kotitehtävät 12,5 %
 • Itsearvionti 5 %
 • Vihkotyöskentely 20 %
 • Testit 10 %
 • Koe 40 %
 • Yhteensä 100 %

Arviointikriteerit

 • Saadut mitallit 12,5 %
  • Yiptree laskee prosentit. Näet prosenttiosuuden edistyminen välilehdeltä.
  • Saatujen mitallien prosenttimäärä vastaa arvosanaa seuraavasti:
   • 100 % –> Käytännössä mahdoton saada. Opettajalle varattu neljä lehteä kurssista.
   • 90 % –> 100
   • 80 % –> 9
   • 70 % –> 8
   • 60 % –> 7
   • 50 % –> 6
   • 40 % –> 5
   • 30 % –> 4
  • Mitallin saa, kun oppilas on tehnyt kaikki lehden pakolliset tehtävät.
   • Interaktiiviset videot
   • Nettitehtävät
   • Vihkotehtävät
   • Yipgamet
   • Muistikortit
   • jne…
  • Jokainen tehty kotitehtäväkokonaisuus kasvattaa myös mitallien määrää!
  • Wilmaan annetaan kurssin päätyttyä yksi (koe)arvosana. Painoarvoksi tulee 0,125.
 • Kotitehtävät 12,5 %
  • Prosenttiosuus muodostuu, kun jaetaan tehdyt kotitehtävät kaikkien kotitehtävien määrällä ja tulos kerrotaan sadalla. Saatu prosenttiluku muutetaan arvosanaksi seuraavasti:
   • 100 % –> 10
   • 90 % –> 9
   • 80 % –> 8
   • 70 % –> 7
   • 60 % –> 6
   • 50 % –> 5
   • 40 % –> 4
  • Wilmaan annetaan kurssin päätyttyä yksi (koe)arvosana. Painoarvoksi tulee 0,125.
 • Itsearvionti 5 %
  • Jokaisesta itsearvionnista annetaan Wilmaan koenumero
   • 10 Tehty ajallaan ja analysoiden omaa oppimista ja haasteita.
   • 6,5 Tehty myöshässä tai ei ole analysoitu omaa oppimista ja haasteita.
   • 4 Ei tehty.
  • Wilmaan annetaan jokaisesta itsearvionnista yksi (koe)arvosana. Painoarvoksi tulee 0,05/n, missä n on itsearviontien lukumäärä.
 • Vihkotyöskentely 20 %
  • Vihkon merkinnät
   • Teoria
   • Päässälaskut
   • Vihkotehtävät
  • Yleinen tuntityöskentely otetaan huomioon vihkoarvionnissa.
  • Tähän arvosanaan ei oteta huomioon sitä miten pitkälle oppilas on päässyt (Hopea-, Pronssi- vai Kultalehdelle).
  • Wilmaan annetaan kurssin päätyttyä yksi (koe)arvosana vihkotyöskentelystä. Painoarvoksi tulee 0,2.
 • Testit 10 %
  • Testinumerot.
  • Wilmaan annetaan jokaisesta testistä koenumero. Yhden testin painoarvoksi tulee 0,1/n, missä n on testien lukumäärä.
 • Kokeet 40 %
  • Koenumerot.
  • Wilmaan annetaan kokeesta koenumero. Painoarvoksi tulee 0,4.