MA150 Laskuja murtoluvuilla

Kurssin kesto \(23\) oppituntia (\(45 \) min).

Toteutuvat OPS sisällöt (S1 – S6) sekä arvioitavat tavoitteet (T1 – T20)

Yleistä opiskelusta

Laaja teoriavihko.pdf

Suppea teoriavihko.pdf

Lyhenteiden merkitykset

Testi = A-Tunnin alussa testi. Edeltävissä kotitehtävissä on esimerkkitesti.

Tuntilukujärjestys.pdf

Sisältö.pdf Käy lista läpi ennen koetta. Mieti mitä osaa ja mitä et. Kertaa asiat jotka vaativat vahvistusta.

Kokeen täydentäminen tai korvaaminen näytöllä

Pienten kirjainten polku


 

MA151 Desimaalilukujen laskutoimituksia A, B, C

MA152 Kymmenjärjestelmä A ja B

MA153 Testi Murtoluku A ja B  

MA154 Murtolukujen yhteen- ja vähennyslasku A ja B

MA155 (*K) Tukiopetus- ja kertaustehtäviä

MA156 Testi (*K) Erinimisten murtolukujen yhteen- ja vähennyslasku sekä supistaminen ja laventaminen A, B ja C  

MA157 (*!) Murtolukujen kertolasku A, B ja C

MA158 Testi Murtolukujen jakolasku A, B ja C 

MA159 Testi Osan ottaminen luvusta, kokonaisuuden jakaminen osiin sekä sanalliset tehtävät A, B, C ja D 

MA160 (*K) Tukiopetus- ja kertaustehtäviä

MA161 Esimerkkikoe (tulossa)


Kurssit