MA702 Polynomin arvon laskeminen A ja B

Kirjaudu ulos


MA701| Koealueen sisältö | MA703

Teorialehti

Pronssilehti | Hopealehti | Kultalehti

Koti A | Koti B + ET


Osaamisvaatimukset

Pronssi

  • Polynomin arvon laskeminen
  • Polynomin arvo

Hopea

  • Potenssi
  • Etumerkit ja sulkeet potenssilaskussa
  • Kertolaskun merkkisäännöt
  • Jakolaskun merkkisäännöt

Kulta

  • Soveltaa

Teoria

 

Teoria

 

Polynomin arvon laskeminen

Polynomin arvo lasketaan sijoittamalla muuttujan paikalle haluttu muuttujan arvo.

 

Esimerkki 1

Laske polynomin \(P(x)=2x+3\) arvo, kun a) \(x=5\) b) \(x=-6\).

 

 

a) \(P(x)=2x+3\)

 

Kirjoitetaan aina alkuperäinen polynomi.

 

\(P(5)=2\cdot5+3\)

 

Sijoitetaan muuttuja jokaisen x:n paikalle.

 

\(P(5)=10+3\)

 

Sievennetään vaiheittain, ettei tule virheitä.

 

\(P(5)=13\)

 

 

b)

a)-kohdassa on kirjoitettu alkuperäinen polynomi P(x), joten sen voi b)-kohdassa jättää kirjoittamatta.

 

\(P(-6)=2\cdot(-6)+3\)

 

Muista sulkeet, kun sijoitat negatiivista lukua.

 

\(P(-6)=-12+3\)

 

\(P(-6)=-9\)

 

Polynomin arvo

Polynomin arvo on annettua muuttujaa vastaava vastaus.

Esimerkki 2

Mitkä ovat esimerkin 1 polynomien arvot?

a) Polynomin arvo on \(13\), kun muuttuja on \(5\), \(P(5)=13\).

b) Polynomin arvo on \(-9\), kun muuttuja on \(-6\), \(P(-6)=-9\).

Teoria loppu.


Nettitehtävät


Siirry Pronssilehdelle

Ylös

Kurssivalikkoon