Opiskelu lyhyesti

Opettaja on jatkuvasti käytettävissä oppilaiden oppimisen tukena. Jos jotain asiaa oppilas ei ymmärrä, hän pyytää opettajaa apuun.

Tuntityöskentely

  1. Oppilaat aloittavat heti luokkaan tullessaan opiskelun, ellei heillä ole kotitehtävistä kysyttävää.
  2. Oppilaat opiskelevat uuden asian katsomalla interaktiivisia videoita sekä kirjoittamalla teorian ja esimerkit vihkoon.
  3. Oppilaat tekevät nettitehtävät (2-6 kpl).
  4. Oppilaat tekevät vihkotehtäviä ja tarkistavat tehdyt tehtävät sitä mukaa, kun ovat tehtävän tehneet.
  5. Oppilaat voivat valita oman oppimistason mukaisia tehtäviä.

Kotitehtävät

  1. Oppilaalle tulee jokaisen tunnin jälkeen kolme kotitehtävää. Halutessaan oppilas voi tehdä viisi tehtävää.
  2. Mikäli tarpeen, oppitunnin alkaessa opettaja käy kotitehtävät läpi. Ne oppilaat seuraavat, joilla on kotitehtävissä ollu haasteita.

Lue lisää