Opiskelu käytännössä

 

Videossa ei ääntä.

 

Esimerkki oppituntien kuluista (pdf).

Yleistä Homman nimi on matematiikka sivustosta

Sivuston tarkoituksena on opettaa matematiikkaa aivan uudella tavalla. Opettajalla on mahdollisuus ottaa passiivinen rooli opettamisesta ja keskittyä oppilaiden henkilökohtaiseen ohjaamiseen tehokkaammin. Sivuston ansiosta opettajille vapautuu aikaa henkilökohtaiseen ohjaamiseen ja opettamiseen.

YipTree tuo mukanaan tekoälyominaisuudet, jotka parantavat oppilaan oppimista ja opettajan havainnointia oppilaiden oppimisesta ja haastesta.

Homman nimi on matematiikan avulla oppilas oppii ottamaan vastuuta omasta oppimisestaa. Oppilas voi opiskella juuri hänen oppimiselleen parhaimman tasoisia tehtäviä.

Opiskelu tapahtuu opettajan valvonnassa itsenäisesti älylaitteen sekä kuulokkeiden avulla.

Oppilas katsoo itsenäisesti interaktiiviset opetusvideot ja vastaa niissä esitettyihin kysymyksiin (Tämä on mahdollista perinteisessä opetuksessa vain yhdellä oppilaalla kerrallaan.) Nyt jokainen joutuu miettimään vastausta ja on täten mukana opetuksessa, muuten ei pääse eteenpäin.

Laskut ja teoriaosuus kirjoitetaan vihkoon. Vihkoa säilytetään koulussa, mutta halutessaan oppilas voi vihkon viedä myös kotiin.

Ei pelkkää digiä! Oppilas saa myös teoriavihkon, jossa on teorian lisäksi tehtävät paperilla.

Mikäli oppilaalla ei ole koulussa mukana omaa älylaitetta (lähinnä puhelinta), saa hän oppitunnin ajaksi sellaisen käyttöön.

Vihkoon tehdään marginaalit viivoitinta käyttäen. Käytetään selkeää käsialaa.

Aihekokonaisuudet ovat pääsääntöisesti kahden 45 min oppitunnin mittaisia, mutta opiskelun voi jaksottaa myös 60 min tai 75 min tunneille.  Oppilas voi edetä oman oppimistahdin mukaisesti aihekokonaisuuden sisällä.

Kun oppilas on sairas tai muuten pois koulusta, on hänen omatoimisesti edettävä yhtä monta oppituntia eteenpäin kuin on pois. Oppilas tekee päässälaskut, teoriaosuudet sekä tehtävät erilliselle paperille. Paperi liitetään kouluun tullessasi vihkoon. Ollessaan niin kipeä että et voi opiskella, sovitaan opettajan kanssa aikataulu, jolla saat luokkasi oppilaat kiinni.

Päässälaskut

Päässälaskut tehdään ja tarkistetaan omatoimisesti.

Teoriaosuus

Oppilas katsoo interaktiiviset teriavideot ja vastaa niissä esitettyihin kysymyksiin.

Kappaleeseen liittyvä teoria kirjoitetaan vihkoon.

Laskut

Annettu tehtävä kirjoitetaan vihkoon (sanallista tehtävänantoa ei kirjoiteta) ja tehtävä lasketaan välivaiheineen.

Pelejä

Sivustolla on valmiit linkit opetusta tehostaviin peleihin kuten Kahoot, Quizlet, Bingo, Jeopardy ja monia muita.

Sivustolla on

1.  Yleislehti, jossa on aihealueen perusteoria ja nettitehtäviä.

2. Pronssilehti. Sisältää perusvihkotehtäviä

3. Hopealehti. Sisältää teoriaa ja haastavampia vihkotehtäviä

4. Kultalehti. Sisältää teoriaa ja soveltavia vihkotehtäviä

5. Timanttilehti. Priimusoppilaille joissain aihekokonaisuuksisas

6. Kotitehtävälehdet

Laskujen tarkastukset. 

Mikäli tehtävä on mennyt väärin, oppilas ei saa tietää oikeaa vastausta, vaan hänen on korjattava tehtävä tai tehtävä se uudelleen. Kun tehtävä on oikein, oppilas merkitsee vihkoon oikeinmerkin.

Kotitehtävät. Jokaisen oppitunnin jälkeen on kotitehtäviä. Tehtävät tehdään koulupäivän päätyttyä joko tietokoneella tai älylaitteella. Opettaja voi laittaa tehtävän näkyviin oppilaille vasta oppitunnin päätyttyä.

Mikäli oppilaalla ei ole mahdollisuutta tehdä kotitehtäviä internetissä on huoltajan sovittava asiasta opettajan kanssa. Oppilaalle räätälöidään tällöin mahdollisuus tehdä kotitehtävät vaihtoehtoisella tavalla.

Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti tämän sisällön mukaisesti. Opettaja voi kuitenkin välillä käyttää erilaisia opetusmenetelmiä opetuksessaan. Ryhmätyöt, esitelmät, tutkielmat, ns. perinteinen oppituntikaan ei ole poissuljettu.

 

Toisen kokonaisuuden (MA102) alkaessa oppilaiden tehtävä.

 

Kolmannen kokonaisuuden (MA103) alkaessa on hyvä kerrata seuraavat diat.