Oppimateriaali

Koealueet

MA100 Laskuja kokonaisluvuilla (25 h)

MA150 Laskuja murtoluvuilla  (23 h)

MA200 Kirjainlaskentaa (23 h)

MA250 Yhtälöt (25 h)

MA300 Tasogeometrian käsitteitä (17 h)

MA350 Kolmiot, monikulmiot ja symmetrisyys (12 h)

MA400 Suuret ja pienet luvut, yksikönmuunnokset (25 h)

MA450 Tasogeometrian laskuja (28 h)

MA500 Prosenttilaskuja (21 h)

MA530 Tilastot ja todennäköisyys (10 h)

MA550 Potenssilaskuja (21 h)

MA600 Verrannollisuus ja funktio (24 h)

MA650 Suoran käsite ja piirtäminen (22 h)

MA700 Polynomit (17 h)

MA750 Yhtälöparit (20 h)

MA800 Trigonometria (23 h)

MA850 Avaruusgeometria (23 h)

MA900 Peruskoulun matematiikan kertaus

OHJELMOINTI (beta) Jokaisen koealueen jälkeen (54 h)


Sulkeissa kurssien oppituntimäärät sisältäen koetunnit (359 + 54 = 413 h).

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]