Pienten kirjainten polku

Pienet kirjaimet kurssien sisältöjen perässä on tarkoitettu erityttävään opetukseen (yleiseen- ja tehostettuun tukeen).

Tehostetun tuen oppilaat voivat opiskella kurssin painopistealuettain pienten kirjainten polkua pitkin. Opettajan kanssa tehdään oppimissuunnitelma. Käytännössä tämä tarkoittaa, että oppilas käyttää enemmän aikaa tärkeisiin osa-alueisiin ja jättää ylöspäin eriyttävät (*V) kappaleet opiskelematta. Oppilas tekee testin lähes aina kappaleen jälkeen.

Pienten kirjainten polua opiskellessa ei opiskella kultalehteä, vaan lasketaan pronssilehdeltä valinnanpaikan jälkeisiä tehtäviä, kunnes asia on hyvin osattu. Hopealehden tehtävät ovat myös harkinnan varaisia.

Esimerkki 1. Pienten kirjainten polku kurssin alusta lähtien.

MA651 Suoran yhtälö ja koordinaatiston kertaus A, B ja C (d, e) testi kappaleen jälkeen

MA652  (*K) Suoran piirtäminen taulukolla A, B, C ja D (e, f, g) testi kappaleen jälkeen

MA653 Nopea piirtäminen, suoran kulmakerroin ja nollakohta A, B, C ja D (e, f), Testi

MA654 (*V) Suoran yhtälön määrittäminen. Suoran yhtälön ratkaistu muoto A, B, C ja D, Testi Pienten kirjainten polkua opiskeleva jättää tämän opiskelematta.

MA655 (*V) Yhdensuuntaiset- sekä koordinaattiakselien suuntaiset suorat. Käytännön sovellukset A, B ja C, Testi Pienten kirjainten polkua opiskeleva jättää tämän opiskelematta.

Yleisopetuksen oppilaat opiskelevat aluksi kolme tuntia kappaletta MA651 ja siirtyvät sen jälkeen kappaleeseen MA652.

Pienten kirjainten polkua opiskelevat jatkavat kolmen tunnin jälkeen vielä kaksi tuntia (kotitehtävät merkitty MA651 Koti d ja e) ja siirtyvät vasta sen jälkeen kappaleeseen MA652.

 

Yleisen tuen oppilaat (siirtyminen pienten kirjainten polulle kesken kurssin)

Mikäli testistä tulee hylätty tai heikko tulos, on oppilaan järkevintä siirtyä pinten kirjainten polulle. Tällöin ylöspäin eritiyttävät materiaalit (*V) voidaan jättää opiskelematta.

Esimerkki 2. Siiryminen pienten kirjainten polulle kesken kurssin.

Tunnin MA653 Alussa tehtävä testi menee heikosti (Oppilas ei omasta mielestään osaa, tai opettaja pystyy heti tarkistamaan testin, ja tulos on heikko.)

→  Oppilas palaa kappaleeseen MA651 ja opiskelee kaksi tuntia.

→ Oppilas siirtyy kappaleeseen MA652 ja opiskelee kolme tuntia.

→ Oppilas siirtyy kappaleeseen MA653 ja opiskelee kappaletta yhteensä seitsemän tuntia.

Oppilas ei opiskele valinnaisia MA654 (*V) ja MA655 (*V) kappaleita.

Kun oppilas opiskelee pienten kirjainten polkua on hänellä mahdollisuus saada kokeesta korkeintaan seitsemän, koska sisältö on karsittu.

Mikäli opiskelijalla on haasteita saada suoritettua pinten kirjainten polku, erityinen tuki saattaa tulla kysymykseen.