Eriyttäminen: Pienten kirjainten polku

Pienet kirjaimet kurssien sisältöjen perässä on tarkoitettu eriyttävään opetukseen.

Eriyttäminen Homman nimi on matematiikka -sivustolla

Tietyissä opintokokonaisuuksissa pienten kirjainten polkua voidaan käyttää yleisen tuen muodossa kurssin alusta alkaen.

Kun osa luokan oppilaista opiskelee pienten kirjainten polkua, ovat oppilaat eri kokonaisuuksissa (eri kotitehtävät). Pienten kirjainten polkua opiskeleville oppilaille on omat kotitehtävät (ilmoitettu pienellä kirjaimella, esim. Koti c). Oppilaat tekevät samat testit, mutta pienten kirjainten polkua opiskelevat eivät välttämättä tee kaikkia testejä. Vaikka oppilaat eivät opiskele samaa kokonaisuutta, voivat myös pienten kirjainten polkua opiskelevat osallistua Kahoot- ja muihin peleihin.

Tehostetun tuen oppilaat voivat opiskella kurssin painopistealuettain pienten kirjainten polkua pitkin. Opettajan kanssa tehdään oppimissuunnitelma. Käytännössä tämä tarkoittaa, että oppilas käyttää enemmän aikaa tärkeisiin osa-alueisiin ja jättää ylöspäin eriyttävät (*V) kappaleet opiskelematta.

Pienten kirjainten polua opiskellessa ei opiskella kultalehteä, vaan lasketaan pronssilehdeltä valinnanpaikan jälkeisiä tehtäviä, kunnes asia on hyvin osattu. Hopealehden tehtävät ovat myös harkinnanvaraisia.

Tuntilukujärjestys helpottaa tuntien kulun seuraamista. Pienten kirjainten polkua opiskelevat opiskelevat myös harmaat osiot ja jättävät *V-osiot opiskelematta.

Esimerkki 1. Pienten kirjainten polku kurssin alusta lähtien.

MA651 Suoran yhtälö ja koordinaatiston kertaus A, B ja C (d, e). Testi kappaleen jälkeen

MA652  (*K) Suoran piirtäminen taulukolla A, B, C ja D (e, f, g). Testi kappaleen jälkeen

MA653 Nopea piirtäminen, suoran kulmakerroin ja nollakohta A, B, C ja D (e, f). Testi.

MA654 (*V) Suoran yhtälön määrittäminen. Suoran yhtälön ratkaistu muoto A, B, C ja D. Testi. Pienten kirjainten polkua opiskeleva jättää tämän opiskelematta.

MA655 (*V) Yhdensuuntaiset suorat sekä koordinaattiakselien suuntaiset suorat. Käytännön sovellukset A, B ja C. Testi. Pienten kirjainten polkua opiskeleva jättää tämän opiskelematta.

Yleisopetuksen oppilaat opiskelevat aluksi kolme tuntia kappaletta MA651 ja siirtyvät sen jälkeen kappaleeseen MA652.

Pienten kirjainten polkua opiskelevat jatkavat kolmen tunnin jälkeen vielä kaksi tuntia (kotitehtävät merkitty MA651 Koti d ja e) ja siirtyvät vasta sen jälkeen kappaleeseen MA652.

 

Yleisen tuen oppilaat (siirtyminen pienten kirjainten polulle kesken kurssin)

Mikäli testistä tulee hylätty tai heikko tulos, on oppilaan järkevintä siirtyä pinten kirjainten polulle. Tällöin ylöspäin eritiyttävät materiaalit (*V) voidaan jättää opiskelematta.

Esimerkki 2. Siiryminen pienten kirjainten polulle kesken kurssin.

Tunnin MA653 alussa tehtävä testi menee heikosti. (Oppilas ei omasta mielestään osaa, tai opettaja pystyy heti tarkistamaan testin, ja tulos on heikko.)

→  Oppilas palaa kappaleeseen MA651 ja opiskelee kaksi tuntia.

→ Oppilas siirtyy kappaleeseen MA652 ja opiskelee kolme tuntia.

→ Oppilas siirtyy kappaleeseen MA653 ja opiskelee kappaletta yhteensä seitsemän tuntia.

Oppilas ei opiskele valinnaisia MA654 (*V)- ja MA655 (*V)-kappaleita.

Kun oppilas opiskelee pienten kirjainten polkua, hänellä on mahdollisuus saada kokeesta korkeintaan seitsemän, koska sisältöä on karsittu.

Mikäli opiskelijalla on haasteita saada suoritettua pienten kirjainten polku, erityinen tuki saattaa tulla kysymykseen.

 

Tehostetun tuen oppilaiden tukeminen

Kurssin MA750 voi korvata kurssilla MA250. Oppilaan yhtälön ratkaisemista kehitetään perusasioiden avulla.

Kurssin 850 on voi korvata kurssilla MA400. Oppilaan tasogeometrian laskemista kehitetään perusasioiden avulla.