Sisällöt

Beetaversio 3.0 vaiheessa kokonaisuus lähes valmiina, sisältäen kotitehtävät ja interaktiiviset videot.

Valmisversio 3.2 sisältää kaikki ratkaisut sekä kotitehtävien ratkaisuvideot.

Teoriavihkojen päivitys tapahtuu lukuvuoden 2019-2020 aikana.

Sisältöjen tunti- ja aihekokonaisuudet saattavat vielä muuttua jonkin verran.

Materiaali

Seuraavat kokonaisuudet ovat saatavilla YipTree.com sivustolla.

Tuntimäärät (45 min) ja luokka-asteet ovat viitteellisiä.

MA100 Laskuja kokonaisluvuilla (3.2)

7. lk. 23-25 h.

 

MA150 Laskuja murtoluvuilla (3.2)

7. lk. 21 h.

 

MA200 Kirjainlaskentaa (3.1)

7. lk. 21 h.

 

MA250 Yhtälöt (3.1)

7. lk. 24-26 h.

 

MA300 Tasogeometrian käsitteitä (3.1)

7. lk. 19 h.

 

MA350 Kolmiot, monikulmiot ja symmetrisyys (0.0)

noin 20 h 7-8. lk. (tulossa kesällä 2020)

 

MA400 Suuret- ja pienet luvut, yksikönmuunnokset (3.2)

8. lk. 25 h.

 

MA450  Tasogeometrian laskuja (3.2)

8. lk. 24 h.

 

MA500 Prosenttilaskuja (3.1)

 8. lk. 21 h.

 

MA550 Potenssilaskuja (3.1)

8. lk. 19 h.

 

MA600 Verrannollisuus ja funktio (3.1)

8. lk. 23-25 h.

 

MA650 Suoran käsite ja piirtäminen (3.2)

8.-9. lk. 20 h.

 

MA700 Polynomit (3.2)

9. lk. 16 h.

 

MA750 Yhtälöparit (3.2)

9. lk. 20 h.

 

MA800 Trigonometria (3.1)

9. lk/8. lk. 22 h.

 

MA850 Avaruusgeometria (3.1)

9. lk. 24 h.

 

MA900 Peruskoulun matematiikan kertaus

Lisäyksiä tulee kevään 2020 mitaan.

 

Valmistuu syksyksi 2020

 

MA350 Kolmiot, monikulmiot ja symmetria

Siirtoa ei aloitettu.

 

MA950 Tilastot ja todennäköisyys

MOK / Esitelmä / Projektityö

Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa. Varmistetaan keskiarvon ja tyyppiarvon ymmärtäminen. Harjoitellaan määrittämään frekvenssi, suhteellinen frekvenssi ja mediaani. Tutustutaan hajonnan käsitteeseen. Tulkitaan ja tuotetaan erilaisia diagrammeja. Lasketaan todennäköisyyksiä.

Kesällä 2020 kursseille tulossa lisäyksiä:

Ohjelmointia

Taitavia oppilaita tuetaan tarjoamalla heille vaihtoehtoisia työskentelymuotoja, kuten esimerkiksi erilaisia projekteja ja ongelmalähtöisiä tutkimustehtäviä oppilaita kiinnostavista matemaattisista aiheista.

Tutustutaan todistamisen perusteisiin. Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon päättelyä.

Tulkitaan kuvaajia esimerkiksi tutkimalla funktion kasvamista ja vähenemistä. Lisäksi tulossa epäyhtälöitä, vaillinaisia toisen asteen yhtälöitä, paraabeleja. 

Kurssien alkuun arviointikriteerit.

Irti penkistä tehtäviä. Taskutehtäviä, luokitteluviestejä, selvitä käsite tehtäviä jne… Toiminnallista matematiikna opiskelua.

Tulossa myöhemmin

 

MA laskut yläkoulun tehtäväpaketti

Koululaisen koekertauspaketti. Kotien käyttöön oppimisen tueksi. Ei sisällä tulostettavaa versiota.

 

MA teoria yläkoulun teoriapaketti

Koululaisen koekertauspaketti. Kotien käyttöön oppimisen tueksi. Ei sisällä tulostettavaa versiota.


Tulossa myös

Homman nimi on fysiikka.

Homman nimi on kemia.

 

Vuodessa on 38 kouluviikkoa ja yläkoulussa pääsääntöisesti 11 vuosiviikkotuntia.

Oppilailla on noin 418 oppituntia matematiikkaa yläkoulun aikana, josta noin 50 oppituntia menee työelämäharjoitteluun tai muuhun koulun järjestämään tapahtumaan.

Tunnit jakautuvat YipTreessä seuraavasti:

7. lk  132 h

8. lk  114 h

9. lk 82 h

yht  328 h

Näin ollen 418-328-50 = 40 tuntia jää projektiin MA950, kertaukseen MA900 ja ohjelmointiin.