Sisällöt

Beetaversio 3.1. Opetusryhmät ovat opiskelleet sisällön YipTree sovelluksessa. Oppituntien jaksotus sekä tehtävien jakautuminen ja ajankäyttö tarkistettu kertaalleen.

Versio 3.2. Sisältö tarkistusluettu. Ensimmäisen kierroksen painovirheet korjattu. Sisältää kaikki ratkaisut sekä kotitehtävien ratkaisuvideot.

Teoria- ja kotitehtävävihkojen päivitys tapahtuu kesällä 2020.

Sisältöjen tunti- ja aihekokonaisuudet saattavat vielä muuttua jonkin verran.

Materiaali

Seuraavat kokonaisuudet ovat saatavilla YipTree.com sivustolla.

Tuntimäärät (45 min) ja luokka-asteet ovat viitteellisiä.

MA100 Laskuja kokonaisluvuilla (3.2.1)

7. lk. 23-25 h.

 

MA150 Laskuja murtoluvuilla (3.2.1)

7. lk. 21 h.

 

MA200 Kirjainlaskentaa (3.2.1)

7. lk. 21 h.

 

MA250 Yhtälöt (3.2.1)

7. lk. 24-26 h.

 

MA300 Tasogeometrian käsitteitä (3.1)

7. lk. 19 h.

 

MA350 Kolmiot, monikulmiot ja symmetrisyys (0.0)

noin 20 h 7-8. lk. (tulossa kesällä 2020)

 

MA400 Suuret- ja pienet luvut, yksikönmuunnokset (3.2.1)

8. lk. 25 h.

 

MA450  Tasogeometrian laskuja (3.2.1)

8. lk. 24 h.

 

MA500 Prosenttilaskuja (3.2.1)

 8. lk. 21 h.

 

MA550 Potenssilaskuja (3.2.1)

8. lk. 19 h.

 

MA600 Verrannollisuus ja funktio (3.1)

8. lk. 23-25 h.

 

MA650 Suoran käsite ja piirtäminen (3.2.1)

8.-9. lk. 20 h.

 

MA700 Polynomit (3.2.1)

9. lk. 16 h.

 

MA750 Yhtälöparit (3.2.1)

9. lk. 20 h.

 

MA800 Trigonometria (3.2.1)

9. lk/8. lk. 22 h.

 

MA850 Avaruusgeometria (3.2.1)

9. lk. 24 h.

 

MA900 Peruskoulun matematiikan kertaus

Lisäyksiä tulee kevään 2020 mitaan.

 

Valmistuu syksyksi 2020

 

MA350 Kolmiot, monikulmiot ja symmetria

Siirtoa ei aloitettu.

 

MA950 Tilastot ja todennäköisyys

MOK / Esitelmä / Projektityö

Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa. Varmistetaan keskiarvon ja tyyppiarvon ymmärtäminen. Harjoitellaan määrittämään frekvenssi, suhteellinen frekvenssi ja mediaani. Tutustutaan hajonnan käsitteeseen. Tulkitaan ja tuotetaan erilaisia diagrammeja. Lasketaan todennäköisyyksiä.

Kesällä 2020 kursseille tulossa seuraavia lisäyksiä mahdollisuuksien mukaan:

Ohjelmointia joko omana kokonaisuutena tai lisälehtinä kurssien sisälle.

Taitavia oppilaita tuetaan tarjoamalla heille vaihtoehtoisia työskentelymuotoja, kuten esimerkiksi erilaisia projekteja ja ongelmalähtöisiä tutkimustehtäviä oppilaita kiinnostavista matemaattisista aiheista.

Tutustutaan todistamisen perusteisiin. Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon päättelyä.

Tulkitaan kuvaajia. Esimerkiksi tutkimalla funktion kasvamista ja vähenemistä. Lisäksi tulossa epäyhtälöitä, vaillinaisia toisen asteen yhtälöitä, paraabeleja. 

Kurssien alkuun arviointikriteerit.

Irti penkistä tehtäviä. Taskutehtäviä, luokitteluviestejä, selvitä käsite tehtäviä jne… Toiminnallista matematiikan opiskelua.

Avoimia paritehtäviä kursseihin.

Kotitehtävien esimerkkitesteihin koodit P, H vai K tehtävän vaikeustason mukaan.

Päässälaskujen vihjeet / vastaukset

Mihin tätä tarvitaan osiot

Pinta-ala, tilavuus ja trigonometriatehtävien vastauksiin ”kentät” pyöristämättömille vastauksille varsinkin pronssilehdelle.

Tulossa myöhemmin

 

MA laskut yläkoulun tehtäväpaketti

Koululaisen koekertauspaketti. Kotien käyttöön oppimisen tueksi. Ei sisällä tulostettavaa versiota.

 

MA teoria yläkoulun teoriapaketti

Koululaisen koekertauspaketti. Kotien käyttöön oppimisen tueksi. Ei sisällä tulostettavaa versiota.


Tulossa myös

Homman nimi on fysiikka.

Homman nimi on kemia.

Tuntijaot

Vuodessa on 38 kouluviikkoa ja yläkoulussa pääsääntöisesti 11 vuosiviikkotuntia.

Oppilailla on noin 418 oppituntia matematiikkaa yläkoulun aikana. Noin 50 oppituntia menee työelämäharjoitteluihin tai muihin koulun järjestämääniin tapahtuiin.

Tunnit jakautuvat YipTreessä seuraavasti:

7. lk  132 h

8. lk  114 h

9. lk 82 h

yht  328 h

Näin ollen 418-328-50 = 40 tuntia jää projektiin MA950, kertaukseen MA900 ja ohjelmointiin.

Versiot

Beetaversio 0.0. Kokonaisuudelle on luotu pohja YipTree palveluun.

Beetaversio 1.0. Sivuja siirretään hommannimionmatematiikka.com palvelimelta YipTree palveluun.

Beetaversio 1.1. Sivut siirretty YipTree palveluun. Teoriavihkon työstö kesken.

Beetaversio 1.9. Kurssi opiskelussa ensimmäistä kertaa YipTree palvelussa.

Beetaversio 2.0. Teoriavihkon taittoa ei saatettu lopulliseen muotoon. Vastausten tarkistuksissa on vielä jonkin verran virheitä koodissa tai osa tarkistuksista puuttuu. Kokonaisuudet vaativat vielä parantelua, korjauksia ja lisäyksiä.

Beetaversio 3.0. Kokonaisuus valmiina sisältäen kotitehtävät ja interaktiiviset videot.

Beetaversio 3.1. Opetusryhmät ovat opiskelleet sisällön YipTree sovelluksessa. Oppituntien jaksotus sekä tehtävien jakautuminen ja ajankäyttö tarkistettu kertaalleen.

Versio 3.2. Sisältö tarkistusluettu. Ensimmäisen kierroksen painovirheet korjattu. Sisältää kaikki ratkaisut sekä kotitehtävien ratkaisuvideot.

Versio 3.3. Sisältö opiskeltu useaan kertaan. Matemaattiset lausekkeet esitetty LaTeX-muodossa. Opettajaa helpottavat otsikkokoodit (*K, *Q jne.) lisätty.

Versio 3.4. Lisätyt lehtikokonaisuudet valmiina. Ei sisällä Tulossa lehtiä tai tehtäviä.

Versio 4.0. Teoria- ja kotitehtävävihkot taitettu lopulliseen muotoon.

Versio 4.1. H5P tehtävien nimet yhdenmukaistettu MA101 p1, MA101 p2, … ja MA101 KotiA1, MA101 KotiA2 jne. muotoon.

Versio 4.2. Sisältää opettajan materiaalia, myös kokeet.

Versio 4.3. Opiskeltu uusien lehtikokonaisuuksien sisältämällä kokonaisuudella usean ryhmän kanssa.

Versio 4.4. Toimiva kokonaisuus, jossa tehtävät ovat määritelty pakollinen ja valinnainen tasolle edeltävien ryhmien opiskelujen mukaisesti.  Kympin oppilaiden pitäsi saada kurssista 100 % suoritetuksi.

Versio 4.5. Arviointisivujen prosentit hommannimionmatematiikka.com sivulla toimivat täydellisesti noudattaen uutta opetussuunnitelmaa.

Versio 4.5. Valinnaisten tehtävien sekä kotitehtävien tehtävät 4. ja 5. tarkistuslaskettu useaan kertaan.

Versio 5.0. Tehty lisäys tai pieni muutos.

 

Facebook
Facebook
Instagram