Versiot

Beetaversio 0.0 vaiheessa kokonaisuudelle on luotu pohja YipTree palveluun.

Beetaversio 1.0 vaiheessa sivuja siirretään hommannimionmatematiikka.com palvelimelta YipTree palveluun.

Beetaversio 1.1 vaiheessa sivut siirretty yiptree palveluun. Teoriavihkon työstö kesken.

Beetaversio 1.9 Opiskelussa, tehtävien tarkistukset, teoriavideot ja kotitehtäviät valmistuvat opiskelun tahtiin.

Beetaversio 2.0 vaiheessa sisältöjä ei ole tarkistusluettu eikä teoriavihkon taittoa suoritettu lopulliseen muotoon. Vastausten tarkistuksissa on vielä jonkin verran virheitä koodissa tai osa tarkistuksista puuttuu. Kokonaisuudet vaativat vielä parantelua, korjauksia ja lisäyksiä. Sisältöjä päivitetään lukuvuoden 2018-2019 aikana.

Beetaversio 3.0 vaiheessa kokonaisuus valmiina sisältäen kotitehtävät ja interaktiiviset videot.

Beetaversio 3.1 vaiheessa oppilaat ovat kertaalleen opiskelleet sisällön YipTree sovelluksessa. Oppituntien jaksotus ja tehtävien jakautuminen sekä ajankäyttö tarkistettu.

Versio 3.2 vaiheessä sisältö tarkistusluettu. Ensimmäisen kierroksen painovirheet korjattu.

Versio 4.0 on toimiva versio, jossa kokonaisuus on toimiva ja tuntien määrät ovat asettuneet lähes lopulliseen muotoon. Teoriavihkot taitettu lopulliseen muotoon.

Versio 4.1 sisältää opettajan materiaalia.

Versio 4.2 toimiva kokonaisuus, jossa myös kultamitallien tehtävät ovat realistisesti määritelty pakollinen ja valinnainen tasolle.  Kiitettävän oppilaiden pitäsi siis saada kerätyksi myös kultalehtien kultamitallit.

Versio 4.3 toimiva kokonaisuus, jonka useampi oppilasryhmä on opiskellut YipTree palvelussa.